Turvallisen ja ekologisen ajamisen koulutus

Työnantajana työntekijäsi ovat tärkein voima yrityksessä. Pieni peräänajokin voi koitua suureksi kustannukseksi sairauspoissaolojen myötä. Monessa yrityksessä on myös turvallisuusvaatimukset ja koulutus tukee laatuvaatimuksianne.

Polttoainekustannukset ovat kasvaneet ja pienentävät yrityksen katetta. Ekologisen ajamisen koulutuksella voidaan vähentää yrityksen polttoainekustannuksia ja hiilijalanjälkeä sekä parantaa yrityksen omia ympäristövaatimuksia.

Yrityksen ajoneuvot ovat käyntikortti ja fiksulla ajotavalla voi vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan yrityksestä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan yrityksesi tarpeista. Rakennamme koulutuskokonaisuuden juuri Teidän yritystänne varten.

Ekologisen ajamisen koulutus

Ekologisen ajamisen koulutuksessa syvennymme ajoneuvon oikeanlaiseen käyttöön ja kuinka polttoainetta voidaan säästää muuttamalla ajotyyli ekologiseksi. 

Polttoaine säästöt laskevat helposti yli 10 %.

Riskiä välttävän ajotavan-koulutus

Opi korjaamaan myös muiden tekemiä virheitä ja ajamaan ilman kolareita.

Oikealla ja ennakoivalla ajotavalla voimme välttää vaaratilanteet sekä välttämään suurimman osan kolareista. Vakuutus korvaa rahalliset menetykset, mutta terveyttä ei voida rahassa mitata. 


Liukkaankelin valmennus

Liukkaan kelin valmennuksessa menemme ajoharjoitteluradalle harjoittelemaan ajoneuvon hallintaa vaikeissa olosuhteissa. Turvallisissa olosuhteissa pääsemme myös kokeilemaan käytännössä erilaisten turvavarusteiden toimintaa. 

Stressinhallinta

Stressi vaikuttaa elämäämme monella osa-alueella. Kurssilla tutustumme keho-mieli-järjestelmän toimintaan ja kuinka voit parantaa omaa stressinsietokykyä elämäsi jokaisella osa-alueella.